اخبار

برگزاری دوره آموزشی عاملین توسعه خوشه‌های کسب و کار (CDA)

برگزاری دوره آموزشی عاملین توسعه خوشه‌های کسب و کار (CDA)

شرکت شهرک‌های صنعتی استان یزد با همکاری سازمان جهاددانشگاهی دوره آموزشی عاملین توسعه خوشه‌های کسب و کار (CDA) را با حضور و سخنرانی اساتید از سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران برگزار می‌نماید.

ادامه مطلب