زبان انگلیسی کودکان

۱۳ شهریور ۱۳۹۸ | ۱۷:۲۲ کد : ۲۹۹ دوره های جدید
تعداد بازدید:۴۳۹
آموزش مهارت های چهارگانه (شنیداری، گفتاری، نوشتاری و خواندن) زبان انگلیسی برای کودکان ۶ تا ۱۲سال
زبان انگلیسی کودکان

شرایط پذیرش:

این دوره برای گروه سنی 6 تا 12 سال ارائه میشود. لازم است فراگیران در صورت داشتن زمینه قبلی آموزشی، در آزمون تعیین سطح شرکت کرده و از سطح مورد نیاز به ادامه آموزش بپردازند. فراگیران بعد از گذراندن سطح سوم وارد سطوح دوره آموزشی نوجوانان می شوند.

ساختار آموزشی:

طول دوره شامل 120ساعت آموزشی است که طی 3 ترم ۱۰ هفته ای برگزار می گردد.

کتاب آموزشی:

آموزش زبان انگلیسی کودکان بر اساس مجموعه کتب آموزشی Phonics که دو عنوان کتاب است ارائه می شود.


نظر شما :