دیدارها

نشست بررسی زمینه های همکاری مشترک با سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد برگزار شد.

نشست بررسی زمینه های همکاری مشترک با سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد برگزار شد. گالری

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی استان یزد؛ جلسه هماهنگی و بررسی زمینه های همکاری با حضور رئیس و مسئولین سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد در جهاد دانشگاهی برگزار شد.

ادامه مطلب