قوانین و مقررات

قوانین و ضوابط دوره های آموزشی:

چون رعایت موازین اسلامی و دفاع از ارزشهای اسلامی در راس اهداف جهاد دانشگاهی قرار دارد لذا مراعات دقیق موارد ذیل برای کلیه فراگیران الزامی می باشد.

 1. مسئولیت صحیح بودن مستندات ثبت نام به‌ عهده فراگیر می‌باشد.
 2. رعایت پوشش اسلامی جهت خواهران:  مانتوی بلند (بدیهی است استفاده از چادر حجاب برتر اولی است) مقنعه ، شلوار با رنگهای مناسب ، عدم استفاده از لوازم آرایشی
 3. رعایت پوشش اسلامی جهت برادران: عدم استفاده از لباس های آرم دار ،‌رنگهای زننده و پوششهایی که تداعی کننده فرهنگ مبتذل غرب باشد.
 4. رعایت موازین اخلاقی و اجتماعی در محیط آموزشی
 5. تشکیل کلاس منوط به احراز حد نصاب است. چنانچه در موارد خاصی کلاس تشکیل نگردد، با توافق فراگیر   به یکی از این دو حالت عمل خواهد شد: انتقال به دوره بعد یا، استرداد کامل شهریه.
 6. فراگیر متعهد می شود در حفظ و نگهداری وسایل آموزشی و کمک آموزشی کوشا بوده و در صورت وارد آمدن خسارت زیانهای مربوطه را جبران نماید.
 7. مرکز از پذیرفتن همراه در کلاس‌های آموزشی معذور است.
 8. فراگیر موظف به حضور مرتب در کلاس‌ها می‌باشد. فراگیرانی که بیش از 8/1 ساعات دوره غیبت غیر موجه داشته باشند یا مجموع غیبتهای موجه و غیر موجه آنها از 4/1 کل ساعات دوره بیشتر باشد؛ اجازه شرکت در امتحان پایان دوره را ندارند. البته تشخیص موجه و غیر موجه بودن غیبت فراگیر به عهده مرکز آموزش ذیربط می‌باشد
 9. غیبت در امتحان پایان دوره (به هر دلیل) به معنی اخذ نمره صفر در آن درس می‌باشد و شرکت در امتحان مجدد تابع قوانین خاصی است.

تبصره : ادامه تحصیل فراگیران منوط به رعایت کامل ضوابط فوق الذکر و سایر مقررات ابلاغی خواهد بود.مرکز آموزش می تواند در صورت عدم رعایت آن با تأیید کمیته انضباطی از ادامه تحصیل فراگیر جلوگیری نماید.

در صورت احراز تخلفات مطرح شده، یکی از تنبیهات ذیل در مورد فراگیر اجرا خواهد شد:

 1. تذکر
 2. اخطار کتبی
 3. سه تا شش ماه محرومیت از ثبت نام در مراکز جهاددانشگاهی
 4. محرومیت دائم از ثبت نام در مراکز جهاددانشگاهی

 

شرایط انصراف:

جهت انصراف همراه داشتن کد رهگیری الزامی می باشد. بدیهی است در صورت عدم ارائه این کد شهریه مسترد نمی گردد. درصورت انصراف فراگیر طبق یکی از شرایط زیر عمل خواهد شد؛

1. در صورتی که انصراف فراگیر قبل از تشکیل اولین جلسه کلاس باشد، 10%  شهریه کسر و 90%  به وی مسترد خواهد شد.

.2در صورتی که انصراف، بعد از تشکیل جلسه اول کلاس باشد، 25% شهریه به عنوان خسارت کسر و 75%  شهریه مسترد می گردد. 

.3در صورتی که فراگیر پس از تشکیل دو جلسه انصراف دهد، 50%  از شهریه به عنوان خسارت کسر و 50%  مسترد خواهد گردید.

4.پس از تشکیل جلسه سوم، شهریه مسترد نخواهد شد.

 مهلت انصراف برای متقاضیان آزمون ها؛ تا قبل از پایان ثبت نام می باشد و پس از انجام پرداخت الکترونیکی، امکان انصراف نخواهد بود.