سایر زبان های خارجی

 

جهت ورود به کلاس‌های آنلاین زبان فرانسه ترم بهار ۱۳۹۹

عنوان کلاس لینک ورود به کلاس
---- فرانسه ترم ۱ ----
---- فرانسه ترم ۳ ----

 

 

 

جهت ورود به کلاس‌های آنلاین زبان آلمانی ترم بهار ۱۳۹۹

عنوان کلاس لینک ورود به کلاس
---- آلمانی ترم ۱ ----
---- آلمانی ترم ۳ ----