معرفی آکادمی

آکادمی کسب و کار

از آنجا که آموزش‌های مهارتی، فعالیت‌هایی هستند که فرد را برای احراز شغل، حرفه و کسب و کار آماده می کنند و با کارایی و توانایی او را در انجام آنها افزایش می‌دهند، لکن عدم وجود پل‌های ارتباطی بین مراکز آموزشی و مراکز صنعتی جامعه باعث می‌شود که مراکز آموزشی به تربیت نیروهایی بپردازد که چندان مورد نیاز بخش‌های تولیدی جامعه نباشد. رشد اقتصادی، ظرفیت بالقوه و بالفعل اقتصاد کشور در جذب نیروی انسانی بالقوه موجود در بازار کار کشور است. به عبارت دیگر آموزش و کسب و کار از دیدگاه مثبت هنگامی پدیدار می‌شود که ساختار اقتصادی کشور توان جذب نیروی انسانی ماهر و متخصص را در زمینه‌های گوناگون و مختلف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت فراهم آورد. اما آنچه ارتباط میان سرمایه گذاری در نیروی انسانی و رشد اقتصادی را برقرار می نماید مناسب با آموزش نیروی انسانی است شایان ذکر است نظام آموزشی مهارتی یکی از عمده ترین منابع آموزشی و تامین نیروی انسانی برای فعالیت‌های بخش صنایع است. در چنین زمانی است که با محور بودن مهارت انسانی، در توسعه اقتصادی نیز نائل آمد. یکی از چالش‌های پیش روی پیشرفت صنعت در کشور، عدم ارتباط واقعی و زیرساختی صنعت و دانشگاه و بالعکس است. بنابراین ایجاد مراکز آموزشی که با در نظر گرفتن نیازهای مهارتی صنایع مربوط به منطقه و همچنین توسعه مهارت فردی برای ایجاد کسب و کار اهمیت بسزایی پیدا خواهد کرد.

 

ماموریت

 • تقویت و بارور کردن بنیه دانش نیروی انسانی در زمینه نیازهای صنعت
 • تقویت و توسعه مهارت نیروی انسانی جهت ایجاد کسب و کار و کارآفرینی
 • ارتقاء دستاوردهای علمی و فناوری و ارتباط با صنایع و همچنین جامعه به منظور نیل به خودکفایی و حل مشکلات صنعت
 • کمک به توسعه ظرفیت در زمینه‌های گوناگون در کشور از طریق آموزش، مشاوره، پژوهش

 

اهداف

 • شناخت و پرورش مدل ذهنی مناسب مهارت‌آموزی و توسعه و ترویج آن
 • استفاده از توانایی‌ها و پتانسیل جهاد دانشگاهی برای رفع نیازهای پژوهش و فناوری صنعت و جامعه و ارائه خدمات مشاوره‌ای به دستگاه‌های اجرایی و صنایع
 • ارتقاء کمی و کیفی آموزش‌های مورد نیاز صنایع
 • تقویت مهارت‌های مورد نیاز جهت توسعه مهارت‌های فردی
 • نیازسنجی کسب و کارهای کارآفرینی و خوداشتغالی با تاکید بر اولویت‌های استانی و کشوری جهت توسعه
 • افزایش مهارت‌های نیروی انسانی واحد‌های صنعتی و سازمان‌ها
 • تهیه و اجرای برنامه‌های ترویجی، آموزشی و پژوهشی در زمینه مهارت‌های صنعتی و خوداشتغالی
 • شناسایی نیازهای آموزشی صنایع و ارائه خدمات آموزشی و بازآموزی کارکنان و متخصصین مراکز صنعتی، سازمان ها و ارگان ها و موسسات

 

جامعه هدف

در مبحث آموزش‌های مهارت محور سه جامعه مورد هدف قرار دارد:

 • نیروهای شاغل در صنایع، سازمان‌ها، ارگان‌ها و موسسات جهت ارتقاء دانش و مهارت
 • آموزش نیروها در بدو استخدام در صنایع، سازمان‌ها، ارگان‌ها و موسسات
 • تأمین نیروی مورد نیاز صنایع، سازمان‌ها، ارگان‌ها و موسسات با آموزش‌های مربوطه و تخصصی

 

تماس با ما:

یزد صفائیه، میدان عالم، بلوار شهدای گمنام، سازمان جهاددانشگاهی استان یزد

تلفن: ۳۱۶۲۲۰۱۷ - ۰۳۵

سایت معاونت آموزشی: www.yze.jde.ir

کانال تلگرام، سروش و ایتا : jdyazd_edu @

صفحه اینستاگرام: jdyazd_edu @