مطالب مرتبط با کلید واژه

ثبت نام آنلاین


آموزش آنلاین

آموزش آنلاین (Online education) چهره به چهره؛ آموزش آنلاین یک نوع آموزش است که از طریق اینترنت به فراگیران با استفاده از کامپیوتر، گوشی هوشمند و … ارائه می‌شود. دوره‌های آموزش آنلاین از طریق بسترهایی که امکان برگزاری رویداد آنلاین فراهم ...