آموزش ۳D MAX

۰۳ مهر ۱۳۹۸ | ۰۹:۲۲ کد : ۳۳۵ دوره های جدید
تعداد بازدید:۱۲۷۵
نرم افزار گرافیکی ۳D MAX برای شـــبیه ســـازی احجام و متحرک ســـازی آنها مورد اســـتفاده قرار میگیرد. شـبیه سـازی یک حجم یا موضـوع ، شـامل ایجاد هندسـی آن در کامپیوتر و تعیین جنسـیت یا Material برای آن است. نرمافزار ۳D MAX امکانات وسیعی برای تعریف منابع نوری برای نورپردازی در خود دارد و دوربینهـای مجـازی آن امکـانـاتی مشـــابـه یـک دوربین واقعی در اختیار کاربر قرار میدهند. متحرک سازی تصاویر با کیفیتی قابل توجه وظیفه انتهایی این نرم افزار است.
آموزش  ۳D MAX

اهداف دوره:
هدف اصلی ساخت انیمیشن است. انیمیشن گذشته از جنبه هنری و سرگرم کنندگیاش، میتواند در خدمت بسیاری از صنایع و امور خدماتی قرار گیرد که در آنها نیاز به شبیه سازی وجود دارد.

شرایط پذیرش:
- داشتن مدرک تحصیلی دیپلم
- گذراندن دوره مبانی کامپیوتر و ویندوز مقدماتی.

توانایی های فراگیران در پایان دوره:
- طراحی احجام و اشیاء سه بعدی
- نورپردازی به صحنه
- جنسیت بخشیدن به اشیاء
- ایجاد انیمیشن

 

منابع آموزشی:

Autodesk toturial 2018۳Ds Max Babillon 2018- جمالی، مظفر؛ برایتون، شیرین (۱۳۹۲ .(راهنمای کاربردی MAX 3D، نشر ناقوس

ردیف عنوان مدت (ساعت)   نوع دوره  
1  3D MAX (مقدماتی) 40 تخصصی
2  3D MAX (پیشرفته) 40 تخصصی

.


( ۱ )

نظر شما :