مراکز آموزشی

معرفی مراکز آموزشی:

  • مرکز آموزش سازمانی ،صنعت وکارکنان دولت: صفائیه ـ بلوار شهدای گمنام ـ سازمان جهاددانشگاهی. تلفن:38303456
  • مرکز آموزش شماره1 (پاکنژاد): بلوار شهید پاکنژاد ـ نبش کوچه دکتر اعلم. تلفن: 36225111
  • مرکز اموزش شماره2 (کاشانی): خیابان کاشانی ـ ابتدای بلوار خاتم. تلفن: 38263215
  • مرکز آموزش شماره3(آزادشهر): فلکه سوم آزادشهر. تلفن: 37226555
  • مرکز آموزش شماره4(امامشهر): ابتدای 52 متری امامشهر. تلفن:35261451
  • مرکز آموزش شماره5 (صفائیه): خیابان منتظر قائم ـ نبش خ ارشاد. تلفن:38267012
  • مرکز آموزش شماره6(دهه فجر): بلوار دهه فجر. تلفن: 36282290
  • مرکز آموزش اردکان: بلوار شهید بهشتی ـ ساختمان سابق مرکز بهداشت. تلفن:32231098