آموزش غیر حضوری

آموزش های غیر حضوری بر روی سامانه های آموزشی و به دو صورت ارائه می گردد؛
۱- آفلاین (با ارائه محتوای آموزشی به صورت فیلم و بسته های آموزشی)
۲- آنلاین (ارتباط زنده و چهره به چهره)

 

آموزش مجازی (آفلاین)؛
آموزش مجازی یا آموزش الکترونیکی که ترجمه واژه E-Learning است گاه با نام آموزش مجازی Virtual Learning نیز شناخته می‌شود، به نوعی از آموزش اطلاق می‌گردد که بخش اصلی آموزش به صورت الکترونیکی و با استفاده از بسترهای الکترونیکی و کامپیوتری انجام شده و استاد و دانشجو به صورت فیزیکی و همزمان در یک کلاس درس حضور ندارند و محتوای آموزشی با استفاده از روش‌های الکترونیکی (همچون فایل صوتی، ویدئو، ارتباط اینترنتی و تلفنی و …) به حضور دانشجو می‌رسد.

 

آموزش آنلاین (Online education) چهره به چهره؛

آموزش آنلاین یک نوع آموزش است که از طریق اینترنت به فراگیران با استفاده از کامپیوتر، گوشی هوشمند و … ارائه می‌شود. دوره‌های آموزش آنلاین از طریق بسترهایی که امکان برگزاری رویداد آنلاین فراهم می‌کنند، برگزار می‌‌شوند. در آموزش آنلاین، مدرسین و فراگیران از طریق اینترنت و به صورت همزمان (Synchronous) با یکدیگر تعامل داشته و فرآیند آموزش و یادگیری را به انجام می‌رسانند.