دوره های کوتاه مدت

دوره های آموزشی این معاونت در قالب 8 گروه آموزشی مشخص شده است که عناوین برخی از دوره های آموزشی به شرح جدول ذیل و با تفکیک گروه های آموزشی آورده شده است.

گروه کامپیوتر 
ردیف عنوان مدت نوع دوره
1  (مفاهیم، ویندوز، اینترنت) ICDL2 32 عمومی
2   (Word,Excel,Access,Power Point)ICDL1 98 عمومی
3 Word 26 عمومی
4 Excel 26 عمومی
5 Access 26 عمومی
6 Power Point 20 عمومی
7 فتوشاپ (مقدماتی) 30 عمومی
8 فتوشاپ (پیشرفته) 45 تخصصی
9 اتوکد (مقدماتی) 30 عمومی
10 اتوکد (پیشرفته) 40 تخصصی
11 3D Max (مقدماتی) 40 تخصصی
12 3D Max (پیشرفته) 40 تخصصی
13 Network + 40 تخصصی
14 طراحی صفحات وب (مقدماتی) 63 تخصصی
15 Spss 37 تخصصی
16 اصول مونتاژ و عیب یابی کامپیوترهای شخصی 30 تخصصی
17 Corel Draw 30 تخصصی
18 آشنایی با نرم افزار Illstrator 45 تخصصی
19 میکس و مونتاژ 30 تخصصی
20 کامپیوتر کودکان (11-8 سال) 32 عمومی
21 کامپیوتر نوجوانان (16-11 سال) 32 عمومی
22 اندروید مقدماتی 40 تخصصی
23 اندروید پیشرفته 40 تخصصی
24 برنامه نویسی به زبان JAVA 30 تخصصی
25 برنامه نویسی به زبان  Visual Basic (مقدماتی) 30 تخصصی
26 برنامه نویسی به زبان  Visual Basic (پیشرفته) 31 تخصصی
27 برنامه نویسی به زبان  C(مقدماتی) 40 تخصصی
28 برنامه نویسی به زبان C (پیشرفته) 30 تخصصی
29 برنامه نویسی به زبان ++ C(مقدماتی) 30 تخصصی
30 برنامه نویسی به زبان ++C (پیشرفته) 40 تخصصی
31 برنامه نویسی به زبان C#.NET (مقدماتی) 40 تخصصی
32 برنامه نویسی به زبان C#.NET (پیشرفته) 35 تخصصی
33 ساخت انیمیشن 32 تخصصی
34 Lisrel 30 تخصصی
35 Amos 40 تخصصی
36 نرم افزار ABAQUS  46 تخصصی
37 نرم افزار LaTex 22 عمومی
38 پایگاه داده MY SQL 30 تخصصی
39 PHP 30 تخصصی
40 Matlab 30 عمومی
41 تایپ سریع 8 عمومی

.

گروه هنر و معماری
ردیف عنوان مدت نوع دوره
1 دکوراسیون داخلی ترم اول 90 تخصصی
2 دکوراسیون داخلی ترم دوم 100 تخصصی
3 دکوراسیون داخلی ترم سوم 120 تخصصی
4 دکوراسیون داخلی ترم چهارم 100 تخصصی
5 دکوراسیون داخلی ترم پنجم 60 تخصصی
6 طراحی لباس ترم اول 60 تخصصی
7 طراحی لباس ترم دوم 60 تخصصی
8 طراحی لباس ترم سوم 80 تخصصی
9 طراحی لباس ترم چهارم 70 تخصصی
10 عکاسی دیجیتال ترم اول 32 تخصصی
11 عکاسی دیجیتال ترم دوم 32 تخصصی
12 تربیت مربی هنر کودکان ترم اول 48 تخصصی
13 تربیت مربی هنر کودکان ترم دوم 57 تخصصی
14 نقاشی روی شیشه (ویترای) 22 تخصصی
15 سیاه قلم (مقدماتی) 40 تخصصی
16 سیاه قلم (پیشرفته) 60 تخصصی
17 زیلوبافی (سطح 1) 96 تخصصی
18 آموزش مصنوعات چرمی 40 تخصصی
19 چیدمان منزل 50 تخصصی
20 آیینه کاری مقدماتی 32 تخصصی
21 آیینه کاری پیشرفته 40 تخصصی
22 نورپردازی 12 عمومی
23 نقاشی عمومی کودکان 30 عمومی
24 کاردستی و اریگامی 24 تخصصی
25 خوشنویسی با خودکار (دو ترم) 20 عمومی
26 سفالگری 40 عمومی
27 تابلو فرش ابریشم 35 تخصصی
28 تکنیک های شعر خوانی 10 عمومی
29 کارگاه نمایش خلاق و بازیهای رنگین 18 عمومی
30 تکنیک های قصه گویی 18 عمومی
31 منبت کاری 32 تخصصی
32 خوشنویسی خط تحریری 50 تخصصی
33 سوزن دوزی (دو ترم) 64 تخصصی
34 الگوسازی عمومی (1 و 2) 40 عمومی
35 تکنیک های دوخت عمومی 1  43 عمومی
36 تکنیک های دوخت عمومی 2 83 عمومی
37 تکنیک های دوخت عمومی 3 43 عمومی
38 گچ بری مقدماتی 32 تخصصی
39 گچ بری پیشرفته 40 تخصصی
40 گچ بری تکمیلی 40 تخصصی
41 تراش دامله (سنگهای قیمتی) 30 تخصصی
42 طراحی معماری و نقشه های اجرایی با نرم افزار Revit 40 تخصصی
43 طراحی طلا و جواهرات با نرم افزار Matrix 50 تخصصی

.

گروه زبان های خارجی
ردیف عنوان مدت نوع دوره
1 زبان انگلیسی خردسالان (کودکان) Tiny Talk 40 عمومی
2 زبان انگلیسی خردسالان (کودکان) PH 40 عمومی
3 زبان انگلیسی نوجوانان Let's Go 40 عمومی
4 دوره آموزش زبان انگلیسی بزرگسالان به روش Top Notch - (F1-E2) 40 عمومی
5 دوره آموزش زبان انگلیسی بزرگسالان به روش Top Notch - (PI1-I3) 40 عمومی
6 دوره آموزش زبان انگلیسی بزرگسالان به روش Summit - (UI1-Advance3) 40 عمومی
7 گرامر زبان انگلیسی (2 ترم) 40 تخصصی
8 زبان عربی (12 ترم) 40 تخصصی
9 زبان فرانسه سطوح 1 و 2 40 تخصصی
10 زبان فرانسه سطوح 3 تا 5 40 تخصصی
11 زبان فرانسه سطوح 6 تا 8 40 تخصصی
12 زبان فرانسه سطوح 9 تا 12 40 تخصصی
13 زبان آلمانی سطوح 1 و 2 40 تخصصی
14 زبان آلمانی سطوح 3 تا 5 40 تخصصی
15 زبان آلمانی سطوح 6 تا 8 40 تخصصی
16 زبان آلمانی سطوح 9 تا 12 40 تخصصی
17 Pre Toefl - یک (بدون گواهینامه) 40 تخصصی
18 Pre Toefl - دو (بدون گواهینامه) 40 تخصصی
19 TTC 40 تخصصی
20 MSRT (بدون گواهینامه) 40 تخصصی
21 EPT (بدون گواهینامه) 40 تخصصی
22 مکالمه فشرده زبان انگلیسی (ترم 1) 120 تخصصی
23 مکالمه فشرده زبان انگلیسی (ترم 2) 150 تخصصی
24 DISCUSSION (بدون گواهینامه) 20 تخصصی
25 Talk show (بدون گواهینامه) 2 عموی
26 Pre school.1 40 عمومی
27 (بدون گواهینامه)504 40 عمومی
28 (بدون گواهینامه) IELTS1 40 تخصصی
29 (بدون گواهینامه) IELTS2 40 تخصصی
30 انگلیسی برای توریسم (6 ترم) 40 تخصصی
31 فن ترجمه زبان انگلیسی 12 تخصصی
32 اصطلاحات متداول انگلیسی 40 تخصصی

.

گروه حسابداری و مدیریت
ردیف عنوان مدت نوع دوره
1 حسابداری مالی 1 48 عمومی
2 حسابداری مالی 2 48 تخصصی
3 حسابداری مالی 3 48 تخصصی
4 حسابداری با کامپیوتر 32 تخصصی
5 حسابداری مالیاتی 32 تخصصی
6 حسابداری صنعتی (حسابداری بهای تمام شده) 48 تخصصی
7 کارگاه عملی حسابداری 60 تخصصی
8 حسابداری حرفه ای 256 تخصصی
9 نرم افزار حسابداری نوسا 32 تخصصی
10 آموزش بورس تحلیل تکنیکال کاربردی 24 تخصصی
11 آشنایی با اصول بازاریابی 30 عمومی
12 مهارت های فروشنده موفق 44 تخصصی
13 مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی 28 تخصصی

.

گروه پزشکی
ردیف عنوان مدت نوع دوره
1 آموزش مقدماتی تکنسین داروخانه 100 تخصصی
2 تکنسین داروخانه پیشرفته 130 تخصصی
3 کمکهای اولیه و فوریتهای پزشکی 56 تخصصی
4 دستیار کنار دندانپزشک 248 تخصصی
5 دوره جامع و کاربردی منشی گری پزشکی 88 تخصصی
6 تربیت نیروی پذیرش در آزمایشگاه تشخیص طبی 36 عمومی

.

گروه کشاورزی
ردیف عنوان مدت نوع دوره
1 کاربرد درمانی گیاهان دارویی (1) 37 عمومی
2 کاربرد درمانی گیاهان دارویی (2) 36 عمومی
3 پرورش گیاهان زینتی و آپارتمانی 46 تخصصی
4 کاربرد گیاهان دارویی در دامپزشکی(مقدماتی) 20 تخصصی
5 آشنایی با گیاهان دارویی و داروهای گیاهی به روش مکاتبه ای 90 عمومی
6 آشنایی با گیاهان دارویی در طب سنتی و مدرن 30 عمومی
7 کاربری گیاهان دارویی با دیدگاه طب سنتی 80 عمومی
8 روش‌های تکثیر، کاشت، داشت و برداشت گیاهان دارویی 46 تخصصی
9 کشت بافت گیاهان زینتی(داوودی، بنفشه آفریقایی و لیلیوم) 33 تخصصی
10 اصول و مبانی کشت سبزی در فضای آزاد 32 تخصصی
11 کاشت و پرورش گل های فصلی(گل های فضای آزاد) 42 تخصصی
12 کاشت، داشت و برداشت گیاه شیرین برگ(Stevia) 20 تخصصی
13 اصول و مبانی کشت هیدرویونیک 28 تخصصی
14 کاربرد روش‌های آماری در منابع طبیعی 26 تخصصی
15 جیره نویسی طیور با نرم افزار 43 تخصصی
16 آشنایی با طراحی و تزئین آکواریوم 16 تخصصی
17 پرورش ماهیان گرمابی(مقدماتی) 31 تخصصی
18 پرورش ماهیان سردآبی(مقدماتی) 23 تخصصی
19 پرورش زالو 8 تخصصی

.

گروه فنی و مهندسی
ردیف عنوان مدت نوع دوره
1 آموزش نرم افزار SOLID WORKS 50 تخصصی
2 آموزش نرم افزار ARC GIS (مقدماتی) 30 تخصصی
3 آموزش نرم افزار ARC GIS (پیشرفته) 30 تخصصی
4 دوره مقدماتی آموزش نرم افزارهای Sap 2000, Safe 8, Etabs 9 100 تخصصی
5 دوره پیشرفته آموزش نرم افزارهای Sap 2000, Safe 8, Etabs 9 50 تخصصی
6 آموزش نرم افزارهای Safe 12, Etabs 2013 30 تخصصی
7 رباتیک 24 تخصصی
8 آموزش تعمیرات تلفن همراه 130 تخصصی
9 عیب یابی و تنظیم خودروهای انژکتوری-تعمیر ECU 48 تخصصی
10 نرم افزار COMFAR 24 تخصصی
11 کنترل پروژه با Primavera 30 تخصصی
12 مدیریت پروژه با Ms Project 30 تخصصی
13 مدیریت و کنترل پروژه 48 تخصصی

.

گروه علوم انسانی
ردیف عنوان مدت نوع دوره
1 روخوانی و روانخوانی قرآن 24 عمومی
2 کارگاه اعتماد به نفس و رفع خجولی 18 عمومی
3 رشد و پرورش خلاقیت 16 عمومی
4 چرتکه 15 عمومی
5 قصه گویی ویژه مادران 16 عمومی
6 کارگاه فن بیان و سخنوری 16 عمومی
7 فن بیان و سخنرانی 32 عمومی
8 مقاله نویسی مقدماتی 16 عمومی
9 مقاله نویسی پیشرفته 16 عمومی