زبان انگلیسی نوجوانان

۱۳ شهریور ۱۳۹۸ | ۱۴:۲۶ کد : ۲۹۷ دوره های جدید
تعداد بازدید:۵۳۵
آموزش مهارت های چهارگانه (شنیداری، گفتاری، نوشتاری و خواندن) زبان انگلیسی از سطح مبتدی تا متوسطه در هفت ترم آموزشی
زبان انگلیسی نوجوانان

یادگیری زبان انگلیسی در سنین نوجوانانی از یک سو باعث تقویت اعتماد به نفس افراد نوجوان در پیگیری امور تحصیلی و آموزشی خود شده و از سوی دیگر، یادگیری زبانهای خارجی در سنین پایین تر از پایداری و ماندگاری بیشتری برخوردار بوده و حتی با لهجه نزدیدکتر به لهجه اصلی زبان مربوطه صورت میگیرد. از این رو، برگزاری دوره آموزشی زبان انگلیسی نوجوانان از اهمیت قابل توجهی برخوردار است.

هدف این دوره آموزش مهارتهای گفتاری، نوشتاری، شنیداری و خواندن زبان انگلیسی از سطح مبتدی تا سطح متوسط است.


شرایط پذیرش:

این دوره برای گروه سنی نوجوانان ارائه میشود. لازم است فراگیران در صورت داشتن زمینه قبلی آموزشی، در آزمون تعیین سطح شرکت کرده و از سطح مورد نیاز به ادامه آموزش بپردازند. فراگیران بعد از گذراندن موفقیت آخرین سطح دوره و بر اساس نتیجه آزمون جامع تعیین سطح کتبی و شفاهی پایان دوره، وارد یکی از سطوح دوره آموزشی بزرگسالان میشوند.


ساختار آموزشی:

طول دوره شامل 280 ساعت آموزشی است که طی 8 ترم 10 هفته ای برگزار می گردد.


( ۱ )

نظر شما :