مطالب مرتبط با کلید واژه

گروه کامپیوتر


آموزش مهارت های کامپیوتـر

آموزش مهارت های کامپیوتـر

دوره آموزشی مهارت های هفت گانه ICDL یک دوره مقدماتی و در عین حال کامل و جامع برای آموزش اصول و مبانی کار با کامپیوتر است. داشتن گواهینامه مهارت های هفتگانه (ICDL) برای استخدام کارمندان بخش های دولتی و خصوصی ضروری است.

ادامه مطلب