مطالب مرتبط با کلید واژه

کشاورزی


کاربرد درمانی گیاهان دارویی

کاربرد درمانی گیاهان دارویی

اکثر گیاهان دارویی دارای خواص و ویژگی هایی هستنتد که از آن ها می توان در مصارف پزشکی استفاده نمود. اکثر اجزای این گیاهان مانند ریشه و برگ و ساقه و ... دارای خواص دارویی می باشد. گیاهان دارویی برای بیشتر بیماری ها مفید هستند و راه حل درمان آن ها هستند.در ایران تا به امروز ۸۰۰۰ گونه گیاه دارویی کشف شده است.علاوه بر این بعضی از گیاهان با ترکیب با یکدیگر خواص دارویی پیدا می کنند

ادامه مطلب