آکادمی کسب و کار

آکادمی کسب و کار

 

آکادمی کسب و کار سازمان جهاد دانشگاهی استان یزد

آموزش به عنوان یکی از حوزه های تخصصی جهاددانشگاهی، عرصه‌ای است که در شبکه‌ای گسترده در جهت تربیت نیروهای انسانی حرفه‌ای، متخصص، متعهد و کارآمد برای جامعه فعالیت می نماید. معاونت آموزشی سازمان جهاد دانشگاهی استان یزد نیز به عنوان یکی از بخش های شبکه گسترده جهاددانشگاهی، مسئولیت ارائه آموزش‌های کاربردی و علمی را از سال ۱۳۷۳ در سطح استان بر عهده دارد. آموزش‌های تخصصی صنعتی در راستای پرورش نیروی متخصص و افزایش سطح کارایی و بهره‌وری نیروی انسانی شرکت‌ها و کارخانجات صنعتی برگزار می‌شود. این مجموعه تاکنون با برگزاری دوره‌های آموزشی فنی و تخصصی متعدد، سعی در برآورده سازی نیازهای آموزشی صنعت استان نموده است. سازمان جهاد دانشگاهی استان یزد جهت تمرکز بر آموزش‌های تخصص و حرفه‌ای در بخش صنعت اقدام به راه‌اندازی آکادمی کسب و کار با ماموریت رشد علمی و اجرایی مدیران صنایع با تمرکز بر سرعت نموده است و به دنبال تقویت و بارور کردن بنیه دانش نیروی انسانی در زمینه نیازهای صنعت و همچنین کمک به توسعه ظرفیت در زمینه‌های گوناگون در کشور از طریق آموزش، مشاوره، پژوهش می‌باشد.