مرکز آموزش ایمنی (HSE)

مرکز آموزش ایمنی (HSE)

سازمان جهاد دانشگاهی استان یزد؛ مرکز آموزش تخصصی ایمنی،بهداشت کار و محیط زیست (HSE) را در شهرستان اردکان راه اندازی نموده است و دوره‌های عمومی و تخصصی ایمنی، بهداشت کار و محیط زیست را با ارائه مدرک معتبر و مجوز "مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی" برگزار می‌نماید.